Liikmeks astumine

Mida animaliit liikmetele pakub?

Animaliit vastutab valdkonna püsimise ja arendamise eest, algatab vajalikke diskussioone ning koondab liikmete ühiseid seisukohti. Animaliit esindab liikmete huve filmialase poliitika kujundamises ja valdkonda puudutavates küsimustes laiemalt. Animaliit haldab valdkonnasisest infovahetust liikmetele mõeldud kanalite ning koosolekute kaudu. Liidu eesmärk on valdkonna ühendamine ja esindamine.

 

Mis on liikmete kohustused?

Animaliidu liikmed on kohustatud osalema liidu üldkoosolekutel, osalema aktiivselt aruteludel ja teistel kokkusaamistel ning panustama valdkonna püsimisse ning arengusse.

 

Kes võivad animaliidu liikmeks saada?

Liidu liikmed on asutajaliikmed ja animavaldkonna professionaalid, kes tunnistavad Eesti Animatsiooni Liidu põhikirja ning soovivad aidata kaasa põhikirjas nimetatud eesmärkide täitmisele.

 

Kuidas astuda animaliidu liikmeks?

Liikmeks astumiseks tuleb täita alloleval vormil avaldus koos kahe liikme soovitusega ja saata see koos loomingulise CV-ga aadressile info@animaliit.ee. Uus liige võetakse vastu juhatuse otsusega.