Animaliidust

Eesti Animatsiooni Liit on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb Eesti animatsiooni loovisikute ja tootjate huvides. Liidu eesmärk on Eesti rahvusliku animafilmi edendamine, animafilmi eripära ja kõrge taseme säilitamine ning edendamine, väärtustades loovust, missioonitunnet ja Eesti animatsiooni olulisust maailma kontekstis. Eesmärgist lähtuvalt on liidu kohus esindada ja kaitsta liikmete loomingulisi, kutsealaseid ja ärilisi huve.

Liidu liikmed võivad olla asutajaliikmed ja animavaldkonna professionaalid, kes soovivad aidata kaasa nimetatud eesmärkide täitmisele.

Eesti Animatsiooni Liit loodi 18. detsembril 1996. aastal. Liidu asutasid 26 tolle aja animavaldkonna professionaali. Liidu pikaaegne juht oli Rao Heidmets (liidu juhatuse esimees aastatel 1996-2019). Hetkel esindab 49 liikmega animaliit valdava osa Eesti animatsioonivaldkonna professionaalide huve ja seisukohti.

Huvide kaitsja

Animaliit aitab kujundada animavaldkonna seisukohti ning esindab ja kaitseb neid, rääkides kaasa Eesti filmipoliitika kujundamises.

Valdkonna ühendaja

Animaliit ühendab professionaalseid animategijaid eri põlvkondadest ja valdkondadest, et hoogustada koostööd, valdkonna arengut ning paremini toetada animatsiooni erinevaid ilminguid läbi sidusa tegutsemise. Animaliit tegeleb animatsioonialase teabe koondamise ja selle kättesaadavuse parandamisega. Alates 2019. aastast korraldab animaliit suvepäevi, mis toovad kokku lisaks liidu liikmetele ka palju teiste valdkondade esindajaid. 

Animapärandi väärtustaja

Animaliit hoiab endas animapärandi katkematut liini, tuues kokku nii valdkonna vanameistrid kui ka noored autorid. 2020. aastal algatati animatsiooni juubeliaasta programm, mis võimaldab tõmmata laiemat tähelepanu nii konkreetsetele autoritele-kunstnikele kui ka laiemalt animatsioonile kui valdkonnale, tõstatada mitmeid arutelusid ja näidata-vaadata animatsiooni mitmekesist ajaloolist palet.