Virtuaalne konverents: Eesti animatsiooni juubeliaasta

Virtuaalne konverents: Eesti animatsiooni juubeliaasta

Date: märts 20, 2021
Time: 12:00 e.l. - 12:00 e.l.
Location: tv.artun.ee

Konverents on pühendatud Eesti animatsiooni 90. juubeliaastale ning Rein Raamatu 90. sünnipäevale. 1931. aastal jõudis linale esimene Eestis valminud joonisfilm „Kutsu Juku seiklusi”. Just seda sündmust võib pidada Eesti animatsiooni traditsiooni lähtepunktiks. Konverentsi keskmeks on võetud animamaestro Rein Raamatu loomingu kõrgaeg 1970.–1980. aastatel. Konverentsil käsitletakse Eesti ja Ida-Euroopa 1970.–1980. aastate animatsiooni suundi ja eripära, kokkupuuteid tolleagse kunsti ja kriitikaga ning uuritakse lähemalt Rein Raamatu loomingulist pärandit.

12.00 Sissejuhatus
12.15 Natalja Lukinõh
13.00 Lõuna
14.00 Andreas Trossek
14.45 Elise Eimre
15.20 Jaak Lõhmus 
16.05 „Suur Tõll” 1980, Rein Raamat
16.20 Paneel: Ülo Pikkov, Linda Kaljundi, Eva Näripea

Konverentsipäeva juhib Mari-Liis Rebane.

The conference is dedicated to the 90th anniversary of Estonian animation and the 90th birthday of Rein Raamat. In 1931 premiered the first Estonian animation “Adventures of Kutsu Juku”. This event is considered the starting point of the Estonian animation tradition. The conference focuses on the heyday of animation master Rein Raamat’s work, that is the 1970s and 1980s The conference will discuss the directions and peculiarities of Estonian and Eastern European animation in the 1970s and 1980s. The contact points with art and criticism of that time and the creative heritage of Rein Raamat is explored in detail.

12:00 Intro
12:15 Natalia Lukinykh
13:00 Lunch
14:00 Andreas Trossek
14:45 Elise Eimre
15:20 Jaak Lõhmus
16:05 “Big Tyll” 1980, Rein Raamat
16:20 Panel discussion: Ülo Pikkov, Linda Kaljundi, Eva Näripea
The conference is moderated by Mari-Liis Rebane.